Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sing Dadi Pakulinan Paraga Aku Saben Sore Nalika Mulih Saka Nyambut Gawe

Sing Dadi Pakulinan Paraga Aku Saben Sore Nalika Mulih Saka Nyambut Gawe. Judul : Bapak Penyanyi: Saka & Seika ft Betrand Peto Putra Onsu Pencipta: Didi Kempot Thanks To : - Tuhan YME - Bento keno angin soyo ndadi Senajan uwis tuwo nekat mempeng kerjo Nyambut gawe kanggo nguripi kluargo ".bapak. senajan umurmu wis tuwo Nanging tekadmu iso dadi tulodho, Aku. Rasa seneng nalika wis bisa nyambut gawe dhewe.

Sopo wonge sing betah" Ceceg- ceceg saka pethikan lirik lagu saka Didi Kempot kanthi irah- irahan Suket Teki, t. Iku mulih jenenge Narpati, Wadya punggawa sujud sadaya, Tur padha rena prentahe, Kadhatone winuwus, Ing Kediri ingkang satunggil, Kang siji tanah Ngarab, Karta jamanipun, Duk semana pan pinetang, Apan sewu lwih sangang atus anenggih, Negaranira rengka. Guru marang muride tuladha Wong tuwa marang wong enom kang perlu diajeni.

Getun Ojo kanggo gawe paitan Nggresula mecaki urip Ananging dadi sranane Mawas diri pribadi Tinggalen aku ing kene Kanggo ngetung saben wektu napasku Tumekane sore kang ana.

Guru marang muride tuladha Wong tuwa marang wong enom kang perlu diajeni.

Tekan omah Emak ngandhani aku yen Cipluk sing rabi. "Wis ora usah dadi ati. Kamit mulih saka olehe nyambut gawe. Nalika Lawang kraton ucul saka kusene, Jaka Thole kanthi kasektene " Aku kepingin Jaka Thole dadi bojone putriku kang nandhang wuta iku, yen dheweke nampik iku ateges apa Prajurit iku gawe rekadaya mitnah Jaka Thole ana ing ngarsane sang Raja.

Post a Comment for "Sing Dadi Pakulinan Paraga Aku Saben Sore Nalika Mulih Saka Nyambut Gawe"