Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sing Ditunggu Paraga Aku Sawise Sawetara Mulih Saka Kantor Kang Wis Dadi

Sing Ditunggu Paraga Aku Sawise Sawetara Mulih Saka Kantor Kang Wis Dadi. Para paraga Mangun Budaya liyane uga banjur melu ngrubung Lasirin. Sing ditunggu paraga "aku" sawise sawetara mulih saka kantor kangwis dadi pakulinane.

Anak-anak kita wis dewasa lan sawetara duwe anak. Ora maelu kendaraan-kendaraan ning mburiku sing padha ngunekna klakson. Hawane sumilir njekut, lintanglintang amung sawetara kang katon ngegla merga kalingan mega.

Lair saka wong tuwa sing mlarat, (Pak lan Mrs Wanyama) sing banjur entuk kesempatan ing SISTER DAN MOTHER: Wanyama adhine Mercy wis dadi pemain basket profesional ing Amerika Aku ngunjuk jus jeruk, cukup cukup. " Wanyama menyang koran Belgia Het Nieuwsblad sawisé.

Nanging Lasirin tetep ora kemruget babar pisan.

C D Abot. tak trimo Bm Em kanti ikhlas legowo Am D G Sing tak arep kowe ra disio-sio C D Ben cukup mung aku Bm Em Korban janji manismu Am D G Udan bledek kang dadi saksiku. .sing wis koksotake dadi kidang. sawise dadi kidang saiki isih kopanah ngati teka ing pati. saiki wis titiwancine ngundhuh wohing pakartimu bledheg nyamber sang prabu, sanalika sang prabu malih dadi naga. paragraf ing dhuwur yen katitik saka struktur teks. Para paraga Mangun Budaya liyane uga banjur melu ngrubung Lasirin. Anak-anak kita wis dewasa lan sawetara duwe anak.

Post a Comment for "Sing Ditunggu Paraga Aku Sawise Sawetara Mulih Saka Kantor Kang Wis Dadi"